T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ŞANLIURFA / HARRAN - Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi

Muhasebe-Finansman Bölümü

-

Muhasebe ve Finansman Alanında, kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirildiği bir eğitim alanıdır.

Muhasebe ve Finansman Alanında, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.

Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

 • Bir ticari işletmenin çevreye, topluma devlete      karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur.
 • İşletmelerin tüm Muhasebe kayıtlarını yapa      bilecek beceriyi sahip olurlar.
 • Daktilo, bilgisayar gibi büro makinalarını      kullanma becerilerini kazanır.
 • Bilgisayar ortamında muhasebe kayıtlarını      gerçekleştirebilir.
 • Alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarına      geçişte puan avantajı vardır.
 • Bölümden mezun olan öğrenciler bir muhasebe      bürosunda 6 yıl çalıştıktan sonra gerekli şartları yerine getirerek      serbest muhasebecilik yetki belgesi alarak, kendi muhasebe bürolarını      açabilir.
 • Muhasebe bölümü öğrencileri vergi dairesi,      maliye, bankalar gibi kamu kurumları ve işletmelerle aktif ilişki kurarak      faaliyetlerin işleyişini bizzat uygulayarak öğrenir.
 • Bölüm öğrencilerimiz verginin ülke ekonomisi      açısından önemini öğrenerek bu meslek hayatında ve yaşamında uygulamak      anlayışını kazanır.
 • Üniversitelerin işletme, iktisat bölümlerini      bitirerek mali müşavirlik yapma hakkı kazanır.

Ülkemizde uzun süredir mesleki eğitimi geliştirme konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların ana sebebi is gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkanlarını artırabilmektir.

Bu alan altında Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret Ofis Hizmetleri, Finans ve Borsa Hizmetleri dalları yer almaktadır.

Okulumuz Bilgisayarlı Muhasebe dalında eğitim vermektedir.

Bu bölümü bitiren öğrencilerin sınavsız geçişle yerleşebilecekleri alanlar:

 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Deniz ve Liman Yönleticiliği
 • Dış Ticaret
 • Emlak ve Emlak Yönetimi
 • Hava Lojistiği
 • Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme Yönetimi
 • Kooperatifçilik
 • Lojistik
 • Marka İletişimi
 • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Pazarlama 2
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 • Posta Hizmetleri
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
 • Sivil Hava Ulaştırma Yöneticiliği
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 • Sosyal Güvenlik
 • Tarımsal İşletmecilik
 • Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Maliye

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.03.2013 - Güncelleme: 10.02.2020 10:01 - Görüntülenme: 1586
  Beğen | 0  kişi beğendi