T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ŞANLIURFA / HARRAN - Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Okulmuzda Konaklama ve Seyahat Hizmeleri Bölümü  2016-2017 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılmıştır.

ALANIN TANIMI
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı altında yeralan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel veteknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1.ÖNBÜRO ELEMANI
Tanımı : Önbüro elemanı için gerekli konaklama tesisleri, konukların karşılanması, konuk ihtiyaçları vekayıtları ile ilgili konularda mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Ön büro elemanlığı mesleğinin yeterliklerin esahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. KAT HİZMETLERİ ELEMANI
Tanımı : Kat hizmetleri elemanı için gerekli konaklama tesisleri, kat hizmetleri, konuk hizmetleri, departmanın temizlik ve düzeni ile ilgili konulardamesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır. Amacı : Kat hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3.OPERASYON ELEMANI
Tanımı : Operasyon elemanının sahip olduğu turprogramları, transfer işlemleri ve konukların karşılanması yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Operasyon elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4. REZERVASYON ELEMANI
Tanımı : Rezervasyon elemanının sahip olduğutransfer, yer ayırtma, konaklama işletmeleri verezervasyon ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Rezervasyon elemanının gerektirdiği, transferve tur listelerini hazırlama, yer ayırtma ve rezervasyon işlerini yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanından mezunolan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
1. Konaklama işletmelerinde (kamu ve özel),
2. Seyahat acentelerinde,
3. Danışma ve temizlik şirketleri vb. yerlerde çalışabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Konaklama veSeyahat Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Konaklamave Seyahat Hizmetleri alanında sektör deneyimiolan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği'ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Konaklamave Seyahat Hizmetleri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezuno lduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifika yayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.10.2016 - Güncelleme: 10.02.2020 10:01 - Görüntülenme: 1578
  Beğen | 0  kişi beğendi